თეთრეულის შესახებ

გავრცელებული ჩვევა – ხელის შეხებით ხარისხის გაგება

 • დიასახლისების უმრავლესობა თეთრეულის ხარისხის დასადგენად ხელით ეხება ქსოვილს. მიღებული შეგრძნების მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას ხარისხიანობის შესახებ. ეს ჩვევა იმდენად გავრცელებულია, რომ ბევრი ფიქრობს – “როგორ შევიძინო თეთრეული თუ ხელით არ შევეხე”.
 • ამ სტატიაში ვნახავთ, რამდენად სწორია ზემოთ აღნიშნული მიდგომით შევამოწმოთ თეთრეულის ხარისხი. ამისათვის, პირველ რიგში გვჭირდება გავიგოთ რას ნიშნავს თეთრეულის ხარისხი და გავმიჯნოთ თეთრეულის მახასიათებლისაგან.

 

თეთრეულის ხარისხი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 1. შეკერილობა: ქსოვილი რამდენად სიმეტრიულად არის დაჭრილი და შეკერილი, რა ტიპის ნაკერი აქვს გაკეთებული;
 2. ქსოვილის მდგრადობა-გამძლეობა: რამდენად მდგრადია, გაწყალდება თუ არა, შეიცვლის თუ არა ფორმას, ბუსუსდება თუ არა, რამდენ გარეცხვას უძლებს;
 3. ფერი: როგორი საღებავებით არის შეღებილი, გაუვა თუ არა ფერი, საღებავი შეიცავს თუ არა კიბოს ან სხვა დაავადების გამომწვევ ნივთიერებებს;
 4. დამუხტულობა: რამდენად იმუხტება ნაჭერი.

 

თეთრეულის მახასიათებელი გულისხმობს:
 1. ჰაერის გამტარიანობა: რამდენად ატარებს ჰაერს? მაგალითად რანფორსის თეთრეული არის შედარებით თხელი და ჰაერს უფრო კარგად ატარებს ვიდრე სატინის თეთრეული;
 2. სირბილე: თეთრეულის ქსოვილი შეიძლება იყოს რბილი, ან შედარებით უხეში.
 3. სისქე: თეთრეული ქსოვილი შეიძლება იყოს თხელი, სტანდარტული სისქის ან სქელი.
 4. ქსოვილის სახეობა: ქსოვილი შეიძლება იყოს სრიალა. შეიძლება ერთი მხარე ქონდეს სრიალა, მეორე ჩვეულებრივი ან დათბუნული. ქსოვილის სახეობებს განვიხილავთ შემდეგ სტატიაში.
 5. დაუთოვება: ზოგი თეთრეული საჭიროებს დაუთოვებას, ზოგი კი არა.
 6. შემადგენლობა: ქსოვილი შეიძლება იყოს ბამბა, ხელოვნური, ბარხატი, ჟატი, ნარევი შემადგენლობებით და ა.შ.

 

შეჯამებ
 • ხელის შეხებით შეგვიძლია გავიგოთ თეთრეულის მახასიათებლების შესახებ გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გავიგებთ ხარისხს.
 • თუ გავშლით თეთრეულს ვიზუალურად შეგვიძლია დავინახოთ თეთრეულის შეკერილობა, ჰაერის გამტარიანობის შესაძლებლობა და ქსოვილის სახეობა. თუ კარგად ვერკვევით ქსოვილებში, მარტივად შევძლებთ განვსაზღვროთ ქსოვილის შემადგენლობაც.
 • თეთრეულის ხარისხის შესახებ ძირითადი ინფორმაცის მიღება შესაძლებელია კონკრეტული ბრენდის ოფიციალურ გვერდებზე.
 • ნებისმიერი მახასიათებლის მქონე თეთრეული შეიძლება იყოს ხარისხიანი ან უხარისხო. მაგალითად: ხელოვნური ქსოვილის თეთრეული შეიძლება იყოს ხარისხიანი ან არა. იგივენაირად, 100%-ით ბამბის თეთრეული შეიძლება იყოს ხარისხიანი ან უხარისხო.