1. თუ მწარმოებლის/მომწოდებლის მიერ არ არის დადგენილი საგარანტიო ვადა და პირობები, ლეტექსი ყველა პროდუქტზე უზრუნველყოფს 1 თვიან საგარანტიო ვადას (გარდა B ხარისხის პროდუქტისა).
2. გარანტია ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებში.
ა) მომხმარებლის მიერ პროდუქტის მიღებიდან გასულია არაუმეტეს 1 თვე.
ბ) პროდუქტი არ ექვემდებარებოდა უკანდაბრუნების პირობებში წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით უკანდაბრუნებას და შემდგომში მისი ექსპლუატაციის დროს წარმოიშვა დაზიანება, მაგრამ დაცული იყო ექსპლუატაციის პირობები, რომელიც მითითებულია ვებ გვერდზე და/ან ნივთზე მოყოლილ მოვლა-შენახვის ინსტრუქციაში.
3. საგარანტიო პირობების წარმოშობის შემთხვევაში, გაქვთ უფლება დაზიანებული ნივთი მიიტანოთ ლეტექსის საწყობის მისამართზე, რომელიც მითითებულია ვებ გვერდზე და მოითხოვოთ დაზიანებული ნივთის ახლით შეცვლა, ხოლო მარაგში არ არსებობის შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნება ან იგივე ღირებულების მქონე სხვა ნივთში გადაცვლა.