თეთრეულის შესახებ

როგორ შევარჩიო თეთრეული

ხშირად გვეკითხებიან – “ეს თეთრეული ხარისხიანია?” ცოტა დამაბნეველია,  საზოგადოებაში ზოგადად გავრცელებული ხარისხის აღქმაა ნაგულისხმევი თუ ხარისხის ობიექტური ცნება, რომელიც განვიხილეთ სტატიაში “გავრცელებული ჩვევა – ხელის შეხებით ხარისხის გაგება”. ცალკე აღსანიშნავია ისიც, რომ გავრცელებული შეხედულებები ხარისხის შესახებ ხშირად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამის დასტურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი, როცა ერთი და იგივე თეთრეული ზოგს მოსწონს, ზოგი კი აღნიშნავს რომ უხარისხოა. ვფიქრობთ, მომხმარებლის კმაყოფილება ამ შემთხვევაში გამომდინარეობს ინდივიდუალური გემოვნებიდან და არა ხარისხიდან. წინა სტატიაში განვიხილეთ მახასიათებელები, რომელიც მოიცავს სისქეს, სირბილეს, ქსოვილის ტიპს, ჰაერის გამტარიანობის თვისებას და ა.შ.  ყველა ეს საკითხი უშუალო გავლენას ახდენს გემოვნებაზე. მაგალითად, ზოგს მოსწონს ატლასის თეთრეული, ზოგს კი არა. როგორც მოგეხსენებათ, ატლასის თეთრეული არის თხელი და სრიალა. ხშირად ეს ფაქტორები აღიქმება, როგორც უხარისხობის მაჩვენებელი. რეალურად კი ორივე მათგანი გემოვნების საკითხია.

 

როგორ შევიძინო ჩემთვის სასურველი თეთრეული
  • შეგვიძლია საიტზე განთავსებულ ფილტრში მოვნიშნოთ ჩვენი გემოვნების შესაბამისი საკითხები და მიღებული შედეგებიდან ავარჩიოთ ჩვენთის სასურველი დიზაინის მქონე თეთრეული. ან კონსულტანტს მივაწოდოთ ინფორმაცია  თუ როგორი თეთრეული გვსურს. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ კონულტანტი დაგეხმარებათ სწორად შერჩევაში.
  • ჩვენს გვერდზე განთავსებულ ყველა თეთრეულს თან ახლავს დეტალური აღწერა, სადაც მითითებულია თეთრეულის ყველა მახასიათებელი. შეძენამდე აუცილებლად უნდა გავეცნოთ დეტალურ აღწერას.
  • თეთრეულის მახასიათებლების გარდა ყურადღება უნდა გავამახვილოთ თუ რას გულისხმობს კონკრეტული თეთრეულის ხარისხი.
  • ონლაინ შეძენისას უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა ნივთის ფერი სხვადასხვა მოწყობილობებში (კომპიუტერი, ლეპტოპი, სმრატფონი) შესაძლოა მცირედი განსხვავებით სჩანდეს. ეს განსხვავებებია გამოწვეულია აღნიშნული მოწყობილობების ფერის გარჩევადობის სხვაობით. ამის გარდა ზოგიერთი სურათი ნახევარი ტონით ისედაც განსხვავდება რეალური ფერისგან.