ზაფხულის საბანი – თხელი საბანი უზრუნველყოფს კონფორტულ ძილს. გამოიყენება როგორც საბნად ასევე საწოლის გადასაფარებლადაც. არ საჭიროებს საბნის პირს. შიგთავსი არის დაფენილი სინდიფონი, რაც გამორიცხავს შიგთავსის დანაწევრებას და ერთ ადგილას მოგროვებას. არის ადვილი მოსავლელი, საბან-გადასაფარებელი ირეცხება 30 გრადუსზე.

Showing all 20 results

კალათაში დამატება

Zumrut ზაფხულის საბანი ერთსაწოლიანი

135 
კალათაში დამატება

Zumrut ზაფხულის საბანი ერთსაწოლიანი

135 
Zumrut ზაფხულის საბანი
კალათაში დამატება

Zumrut ზაფხულის საბანი ერთსაწოლიანი

135 
Zumrut ზაფხულის საბანი
კალათაში დამატება

Zumrut ზაფხულის საბანი ერთსაწოლიანი

135 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ორსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

125 
Cesur Tekstil ზაფხულის საბან-გადასაფარებელი
კალათაში დამატება

Cesur Tekstil ერთსაწოლიანი ზაფხულის საბანი

105